Strona internetowa poświęcona jest problematyce prawnej przestępstwa określanego jako posiadanie narkotyków.

Zajmujemy się prowadzeniem niniejszego poradnika dotyczącego spraw karnych wobec osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków, posiadania marihuany tj. naruszenia art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W pierwszym przesłuchaniu w charakterze oskarżonego zgodnie z kodeksem postępowania karnego oskarżonemu przysługują uprawnienia, o których powinien on być pouczony w szczególności o :

  • możliwości ustanowienia obrońcy

Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję pamiętaj, że masz zagwarantowane konstytucyjnie prawa o których powinieneś zostać pouczony.

Możliwe rozwiązania zgodnie z k.p.k. w zależności od okoliczności sprawy to m.in. :

  • umorzenie postępowania karnego w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków / marihuany /innych środków odurzających
  • umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu
  • skazanie bez rozprawy
  • zawieszenie postępowania karnego w związku z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu
  • odwołanie od wyroku

W zależności od okoliczności towarzyszących popełnieniu przestępstwa możliwe jest nawet uniewinnienie od zarzucanego czynu.

Co masz zrobić jak zostaniesz zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Pamiętaj !

Masz prawo zadzwonić do adwokata !!
Masz prawo żądać obecności obrońcy podczas pierwszego przesłuchania !!
Masz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, masz prawo do odmowy składania wyjaśnień !!!

Są to konstytucyjnie gwarantowane uprawnienia realizujące podstawową zasadę prawa do obrony.