Strona internetowa poświęcona jest problematyce prawnej przestępstwa określanego jako posiadanie narkotyków.

Strona internetowa powstała jako poradnik prawny dla osób zatrzymanych przez policję w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu. Niniejszy poradnik prawny ma na celu rozpowszechnianie świadomości prawnej wśród osób zatrzymanych przez Policję za popełnienie przestępstwa z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nie zajmujemy się prowadzeniem postępowań karnych przed Sądem ani przed innymi organami państwowymi. Obrońcą w sprawach karnych zgodnie z treścią art. 82 kodeksu postępowania karnego może być osoba uprawniona do obrony według przepisów o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych.

W pierwszym przesłuchaniu w charakterze oskarżonego zgodnie z kodeksem postępowania karnego oskarżonemu przysługują uprawnienia, o których powinien on być pouczony w szczególności o :

  • możliwości ustanowienia obrońcy

Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję pamiętaj, że masz zagwarantowane konstytucyjnie prawa o których powinieneś zostać pouczony.

 

Możliwe rozwiązania zgodnie z k.p.k. w zależności od okoliczności sprawy to m.in. :

  • umorzenie postępowania karnego w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków / marihuany /innych środków odurzających
  • umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu
  • skazanie bez rozprawy
  • zawieszenie postępowania karnego w związku z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu
  • odwołanie od wyroku

W zależności od okoliczności towarzyszących popełnieniu przestępstwa możliwe jest nawet uniewinnienie od zarzucanego czynu.

Co masz zrobić jak zostaniesz zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Pamiętaj !

Masz prawo zadzwonić do adwokata lub radcy prawnego !!
Masz prawo żądać obecności obrońcy podczas pierwszego przesłuchania !!
Masz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, masz prawo do odmowy składania wyjaśnień !!!

Są to konstytucyjnie gwarantowane uprawnienia realizujące podstawową zasadę prawa do obrony.

MENU