Co zrobić gdy zostanę zatrzymany za narkotyki?

Zatrzymanie za posiadanie narkotyków

Zatrzymanie za posiadanie narkotyków

Przestępstwo posiadania narkotyków jest uregulowane nie w samym kodeksie karnym a w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Złapali mnie z narkotykami. Co będzie dalej?

To pytanie często pojawia się od osób zatrzymanych w związku z posiadaniem narkotyków.

W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania ustalone zostaje czy znaleziona przy Tobie i zabezpieczona substancja jest niedozwolonym środkiem odurzającym. W tym celu zostaje wykonany przez funkcjonariusza narkotest. Z przeprowadzenia narkotestu niezwłocznie spisany zostaje protokół.

Nartkotest nie jest podstawą do postawienia zarzutu posiadania narkotyków, bowiem jedynie uprawdopodabnia, że posiadana substancja jest środkiem odurzającym.

Aby potwierdzić, że substancja jest środkiem odurzającym powinna zostać wydana opinia fizyko-chemiczna stwierdzająca:

  • czy znaleziona substancja jest substancją niedozwoloną znajdującą się w wykazie substancji niedozwolonych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz
  • jaka jest ilość tej substancji ( istotne aby w opinii była ustalona waga netto niedozwolonej substancji a nie waga brutto !!)

Na tej podstawie kierowany jest do Sądu akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków.

Waga brutto jest to waga środka odurzającego, którą posiadałeś podczas zatrzymania.

Waga netto  narkotyku jest to waga substancji niedozwolonej w znalezionym środku odurzającym. Ilość substancji niedozwolonej wskazana w taki sposób jest podstawą do postawienia zarzutu posiadania narkotyków. Zawsze w postępowaniu ta wartość będzie dla Ciebie decydująca.

W każdym momencie postępowania przygotowawczego możesz złożyć wniosek o:

  1. umorzenie postępowania karnego zgodnie z art. 17§1 punkt 4 kodeksu postępowania karnego uwagi na niską szkodliwość czynu
  1. warunkowe umorzenie postępowania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 66 § 1 kodeksu karnego.
  1. dobrowolne poddanie się karze zgodnie z art. 387 §1 kodeksu postępowania karnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *