Handel narkotykami w kodeksie karnym.

Przestępstwo tzw. narkobiznesu czyli handlu narkotykami jest surowo karane. Co grozi za handel narkotykami, jaki wyrok i co mówi kodeks karny o tym procederze znajdą Państwo poniżej.

Regulacje dotyczące karalności handlu narkotykami nie znajdują się w kodeksie karnym a w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Obrót narkotykami, ich sprzedaż lub jak zwykł określać to przestępstwo język mediów, handel narkotykami jest przestępstwem znacznie surowiej karanym niż samo posiadanie narkotyków na własny użytek lub posiadanie narkotyków w niewielkich ilościach.

Handel narkotykami jest zbrodnią popełnianą przez dealerów narkotykowych, którzy oferując niewielkie ilości narkotyków ich konsumentom wprowadzają narkotyki do obrotu.

Co i ile grozi za handel narkotykami ?

Za handel narkotykami grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Dealerzy narkotykowi są uznawani za odpowiedzialnych wprowadzania nielegalnych substancji do obrotu a ponadto surowiej karani ze względu na korzyści jakie czerpią ze sprzedaży narkotyków. Często zdarza się, że sprzedawcy narkotyków czynią sobie jedyne źródło dochodu z handlu narkotykami co jest kolejnym obok handlu narkotykami zarzutem stawianym przez prokuratora w akcie oskarżenia.

Co grozi za sprzedaż narkotyków nieletniemu?

Sprzedaż narkotyków osobie nieletniej albo nakłanianie małoletniego do skorzystania z dawki narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest zbrodnią surowo karaną.
Za sprzedaż narkotyków nieletniemu grozi kara nie krótsza niż 3 lat pozbawienia wolności.

 Kim jest małoletni?

Małoletni to osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Niejednokrotnie zdarza się, że handlarze narkotyków tłumaczą przed Sądem, że nie wiedzieli, że kupujący od nich narkotyki jest osobą niepełnoletnią.

Świadomość, ze kupujący jest osobą, która nie ukończyła 18 lat nie musi wynikać z wiedzy ale z okoliczności i doświadczenia życiowego handlarza narkotyków. Jeżeli dealer narkotyków mógł przypuszczać, że osoba jest małoletnia z uwagi choćby na wspólne zamieszkiwanie w okolicy lub znajomość z widzenia to wytłumaczenie o nieznajomości wieku będzie dla Sądu niewystarczające.

Dlaczego taka wysoka kara za handel narkotykami?

Ukaranie dealera narkotykowego karą nie niższą niż 3 lata pozbawienia wolności ma odstraszyć potencjalnych sprzedających narkotyki od takiej formy działalności. Sprzedawcy narkotyków pomagają poznać nałóg narkotykowy tym, którzy nie mieli dostępu do narkotyków a osobom, które miały już styczność z narkotykami i są uzależnione pomagają ten nałóg podtrzymywać. Tak surowe karanie przestępców handlu narkotykami jest najprostszym narzędziem do walki z narkotykami.

Czy da się uniknąć kary za handel narkotykami?

W niektórych sytuacjach, gdzie ilość narkotyków jest niewielka lub też gdy handel narkotykami odbywa się tylko wśród stałych znajomych i polega na udzielaniu np. 1 grama marihuany sprawca- dealer może być ukarany znacznie niższą karą niż handlujący narkotykami w wielkich ilościach na masową skalę.
Za handel narkotykami może być także orzeczona kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 jeżeli wszystkie okoliczności sprawy zostaną uznane za wypadek mniejszej wagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *