Jakie kary grożą za posiadanie narkotyków?

Przestępstwo posiadania narkotyków biorąc za kryterium rodzaj kary można popełnić:

 1. Dopuszczając się „zwykłego” posiadania narkotyku.

  Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych jest zagrożone karą pozbawienia wolności
  do lat 3.
 2. Posiadając znaczną ilość narkotyku.Posiadanie znacznej ilości narkotyków jest typem kwalifikowanym przestępstwa i zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

  Co to znaczy znaczna ilość?

  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie definiuje jaka ilość jest ilością znaczną. Jest to kwestia ocenna, jednakże sądy stoją na stanowisku, iż znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób[1].

  Znaczna ilość narkotyków to taka, która mogłaby zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych i to nawet w przypadku narkotyku tzw. “miękkiego”. Skoro oskarżonemu przypisano prowadzenie uprawy, mogącej dostarczyć ponad 1.300 porcji marihuany to niewątpliwie jest to znaczna ilość narkotyku. “Znaczna ilość” jest kryterium obiektywnym i treść przepisu art. 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 124) nie wyróżnia podejmowania wskazanych w nim działań w celu zaspokojenia własnych potrzeb sprawcy[2].

 3.  Posiadając narkotyki w przypadku mniejszej wagi. 

  Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w przypadku mniejszej wagi zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.
  Kiedy zachodzi przypadek mniejszej wagi ?
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie wskazuje kiedy zachodzi przypadek mniejszej wagi pozostawiając tą kwestię pod ocenę sądów.„Przypadek mniejszej wagi zachodzi gdy sprawca posiada niewielka ilość substancji niedozwolonej łagodnego rodzaju”[3].

 


[1] Tak. SN w Wyroku z dn. 14 lipca 2011 r. (IV KK 127/11)

[2] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – II Wydział Karny z dnia 22 października 2013 r. ( II AKa 301/13 ).

[3] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – II Wydział Karny z dnia 9 maja 2013 r. (II AKa 129/13).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *