Blog zawiera treści dotyczące przestępstwa określonego jako posiadanie narkotyków, uregulowanego w art. 62 u.p.n.

Obrońcą w sprawach karnych zgodnie z treścią art. 82 kodeksu postępowania karnego może być osoba uprawniona do obrony według przepisów o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych.


Informacje wskazane w niniejszym poradniku nie stanowią porady prawnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie artykułów niniejszego poradnika.


Konsultacje prawne nie stanowią porad prawnych świadczonych przez profesjonalnych pełnomocników tj. adwokatów lub radców prawnych i nie mogą zastępować indywidualnej pomocy prawnej udzielanej przez zawodowych pełnomocników.

Każda indywidualna pomoc prawna  zawsze powinna być udzielona w oparciu o pełne, kompletne, prawdziwe informacje przekazane przez klienta.