Podmiot zarządzający: GRB White Stone s.c.

logo Kancelaria prawnicza GRB White Stone

 

Działalność prawniczą obejmującą darmowe konsultacje prawne dla osób zatrzymanych przez Policję za popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków prowadzony jest przez GRB White Stone Spółka Cywilna.

Podmiot niniejszy prowadzi także m.in. działalność prawniczą obejmującą ogólne konsultacje prawne a także przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm oraz przygotowywanie innych dokumentów prawnych np. testamentów i pełnomocnictw.

Nie zajmujemy się prowadzeniem postępowań karnych przed Sądem ani przed innymi organami państwowymi. Obrońcą w sprawach karnych zgodnie z treścią art. 82 kodeksu postępowania karnego może być osoba uprawniona do obrony według przepisów o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych.

 


Informacje wskazane w niniejszym poradniku nie stanowią porady prawnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie artykułów niniejszego poradnika.


Konsultacje prawne nie stanowią porad prawnych świadczonych przez profesjonalnych pełnomocników tj. adwokatów lub radców prawnych i nie mogą zastępować indywidualnej pomocy prawnej udzielanej przez zawodowych pełnomocników.

Każda indywidualna pomoc prawna  zawsze powinna być udzielona w oparciu o pełne, kompletne, prawdziwe informacje przekazane przez klienta.