Uniknięcie kary za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków?

Uniknięcie kary za narkotyki

Uniknięcie kary za narkotyki

Posiadanie narkotyków jak wskazuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest zakazane. Jednakże niejednokrotnie zdarza się, na że z uwagi na nieznaczną ilość środka odurzającego prokurator lub Sąd może umorzyć postępowanie karne.

Powstaje zatem pytanie jaka to jest ‘nieznaczna ilość narkotyków’?

Nieznaczna ilość narkotyków jest wartością niedookreślona i ocenną. To Sąd ocenia czy znaleziona przy zatrzymanym ilość narkotyków może zostać uznana za ilość nieznaczną.

Oznacza to także, iż Sądy w różnych miejscach Polski mogą wymierzyć różną karę za taką samą ilość posiadanego narkotyku w podobnych okolicznościach sprawy. Może się zdarzyć także, że Sądy z różnych krańców polski inaczej ocenią znalezioną ilość narkotyków gdzie jeden z Sądów ukarze posiadacza narkotyków a drugi Sąd umorzy postępowanie karne przyjmując, że znaleziona ilość jest nieznaczna.

Nieokreśloność pojęcia powoduje rozbieżności w karaniu osób, u których zostały znalezione narkotyki. Prowadzi to do niepewności prawa i niesprawiedliwości.
Próbą uregulowania tej kwestii były wytyczne przesłane w 2012 r. do polskich jednostek prokuratury.

Opracowane przez prof. Krajewskiego z UJ i opublikowane przez Polską Sieć Narkotykową wytyczne wskazywały jaką ilość narkotyków należy traktować jako „ilość nieznaczna”.

Profesor przyjął normy stosowane w Czechach:

a/ heroina 1,5 g
b/ kokaina 1 g
c/ amfetamina 1,5 g
d/ marihuana 10 g
e/ haszysz 5 g

Nadal postępowania karne wobec osób zatrzymanych za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków są prowadzone a osoby te są skazywane, pomimo, że uzasadnione byłoby umorzenie postępowania z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu. Polityka karania osób posiadających nieznaczna ilość narkotyków często tylko na własny użytek nie zlikwiduje problemu narkomanii. Jak wskazuje prof. Krajewski:

„rozmaite substancje psychoaktywne towarzyszyły ludzkości od zarania jej dziejów jako substancje o mniej lub bardziej kulturowo zintegrowanym charakterze”[1].

Określenie definicji legalnej, nieznacznej ilości narkotyków i przejrzystych kryteriów byłoby wskazane i pożądane. Nie istniałyby wątpliwości praktyczne wśród sędziów i prokuratorów w tym zakresie a ponadto byłoby uzasadnione z uwagi na poczucie sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa.
Niestety wytyczne opracowane przez prof. Krajewskiego nie są dla prokuratorów obowiązkowe. Mają one za zadanie jedynie wskazywać prokuratorom jak należy postąpić w sytuacjach gdzie zatrzymany posiada jedynie nieznaczną dawkę narkotyków.
Przyjęcie wartości granicznych jak to ma miejsce chociażby w przypadku progu nietrzeźwości i stanu po spożyciu alkoholu powoduje, że przepisy są jasne, ułatwia to ich stosowanie i eliminuje kontrowersje.

W wielu krajach wprost w ustawach w załącznikach lub rozporządzeniach wykonawczych znajdują się określenia jaka ilość narkotyków jest „dozwolona” . Tu jako przykład można wskazać Czechy, gdzie ustawy wskazują limity bezkarności posiadania narkotyków na własny użytek.

Czy doczekamy się podobnych limitów bezkarności narkotyków na własny użytek w Polsce?


[1] K.Krajewski, Wytyczne dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii-posiadanie narkotyków,Polska Sieć Polityki Narkotykowej.

One thought on “Uniknięcie kary za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *