Zatarcie skazania za posiadanie narkotyków.

Wyrok ulegający zatarciu

Odpis z Krajowego Rejestru Karnego jest często wymagany przez pracodawców przed podjęciem pracy. Każdy skazany prawomocnym wyrokiem Sądu obywatel będzie miał wpis w Krajowym Rejestrze Karnym o tym jakie popełnił przestępstwo oraz jaka i na jaki okres została orzeczona kara.

Zdarza się, że do podjęcia określonej pracy wymagana jest niekaralność dlatego zatarcie skazania w rejestrze karnym ma dla niektórych osób istotne znaczenie.

Zatarcie skazania.

Zatarcie skazania to inaczej określenie wykreślenia z Krajowego Rejestru Karnego informacji o karalności za popełnione przestępstwo. Po wykreśleniu informacji o skazaniu z KRK można posługiwać się określeniem „osoba niekarana” bowiem od tego momentu obywatel traktowany jest tak jakby nie został skazany wyrokiem karnym.

Po jakim czasie skazanie ulega zatarciu?

Zatarcie skazania uzależnione jest od orzeczonej wyrokiem kary. W przypadku przestępstwa, za które wymierzona zostaje kara pozbawienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuję po upływie 10 lat od wykonania kary (darowania lub przedawnienia wykonania kary).

Jeżeli orzeczona wyrokiem kara stanowi grzywnę lub karę ograniczenia wolności wówczas zatarcie skazania następuje po upływie 5 lat od jej wykonania ( darowania lub przedawnienia wykonania).

Możliwe jest także złożenie wniosku o wcześniejsze zatarcie skazania. W przypadku orzeczonej kary nie przekraczającej 3 lat pozbawienia wolności możliwe jest złożenie wniosku o zatarcie skazania już po 5 latach. A w przypadku skazania na karę grzywny lub  ograniczenia wolności możliwe jest złożenie wniosku po upływie 3 lat.

Zatarcie skazania w sprawie o posiadanie narkotyków.

Jeżeli posiadacz narkotyków został skazany przez Sąd wyrokiem i nie zostało wobec niego zastosowane dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania karnego wówczas zatarcie skazania nastąpi zgodnie z ogólnymi zasadami.

Skazany na posiadanie narkotyków na karę pozbawienia wolności będzie mógł złożyć wniosek o zatarcie skazania po upływie 5 lat od wykonania kary ( bowiem kara grożąca za posiadanie narkotyków może zostać orzeczona w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności).

Jeżeli za posiadanie narkotyków zostanie orzeczona kara grzywny lub ograniczenia wolności wówczas złożenie wniosku o zatarcie skazania będzie możliwe po upływie lat 3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *